تخفیف کوتاهی مو 20%

تخفیف اصلاح ابرو 20%

تخفیف رنگ و کراتین 20%

تخفیف کاشت مژه 20%

تخفیف تتو بدن 20%

تخفیف کاشت ناخن 20%

تخفیف اپلاسیون بدن 20%

تخفیف میکروبیلدینگ 20%

تخفیف فشیال پوست 20%